Služby

Agentúra Ruby vám ponúka tieto služby: 

- nepretržitý kontakt s klientkou a všestranný servis počas celého zmluvného vzťahu
- poradenstvo
- zabezpečenie prepravy, pričom doprava nie je viazaná
- stále ponuky nových rodín
- telefonická linka k dispozícii každý pracovný deň od 10.00 – 16.00
- v prípade potreby i tlmočenie cez telefón
- preklady z/do nemeckého jazyka (neúradné)
- administratívne služby
Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Kontakt