Miesto s nástupom v apríli – keď to situácia dovolí – v Nürnbergu, opatrovaný je 99-ročný pán, diagnóza Parkinson, má slabšie srdce, je už celkovo slabý v dôsledku veku, pohybuje sa vo vozíku, je potrebné mu pomôcť vstať z kresla do vozíka, chytiť ho za ruky a on chvíľu postojí. Má katéter a dáva sa mu aj vložka.
Potrebná pomoc pri hygiene, obliekaní. Pán je duševne v poriadku, rád pracuje na počítači, počúva audioknihy. Chodievajú k nemu terapeutky a masérky.
Pán býva sám v dome so záhradou. Izba s internetom a vlastnou kúpeľňou k dispozícii.
Pán hovorí aj česky, potrebná stredná nemčina, aktívna sk-živnosť, vek opatrovateľky medzi 40 – 50 rokov. Plat 68€/deň + 160€ cestovné.

Kontakt: tel. 0907 049 765 alebo eMail: ruby.agency@azet.sk
Registrácia: http://www.agenturaruby.sk/registracia.php

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Kontakt